3t Design:
Products of Play

Webdesign:
Henning Skarbø GUI Design
NORDEN

Tidsskriftet 3t satser med årgangen 2005 på et nordisk perspektiv: Gjennom fire nummer ønsker vi å rette et aktuelt blikk på det nyskapende segmentet innen scenekunst i Norden. Ikke minst søker vi å rette fokus på migrasjonene i scenekunsten, forflytninger mellom land og ulike kunstarter. I dagens globaliserte økonomi er det nasjonale så vel som det fellesnordiske under sterk forandring: tradisjonelle sjangergrenser, estetiske så vel som geografiske er i konstant oppløsning. Utviklingen av dagens nyskapende scenekunstuttrykk må forstås på bakgrunn av disse forflytningene: av kapital, mennesker og sjangre.

Gjennom presentasjoner av de kunstnerne vi ser på som de viktigste i Norden i dag, uansett sjanger, ønsker vi ikke bare å utforske Nordens plass på det globaliserte scenekunstfeltet, men også scenekunstens plass på et kunstfelt i stadig forflytning. Hvilken mening gir et begrep om Norden i et landskap der det nasjonale stadig utfordres? Hvilken mening gir et begrep om scenekunst på et kunstfelt der alle sjangre er i oppløsning? Er de i ferd med å forsvinne?

Den nyskapende scenekunsten er i stadig forflytning og utgjør på mange måter en konstant grenseoppgang mellom ulike kunstarter: video, skulptur, musikk - alt inkorporeres i scenekunsten, samtidig som scenekunst ikke har noen fast diskurs å forholde seg til: det er et flytende begrep.

God lesning!